Kora girasu ni, hakina shitan da
Shinji-ttetta ali no mama
Tatoe boku ga, machi iga itei mo
Tada, shirita kattan da
Kaoji wu ni, kisani kon-nda
Kisu wa tomari yo imo
Jira ba atta, ojitto tomoni
Jikariga masute
Kayagaki dasu no sa
So kigari wa masute
Kshay kshay kshay, ye ye yeah
TELL ME WHAT YOU WANT
TELL ME WHAT YOU WANT
Ajitta ni wa
TELL ME WHAT YOU WANT
TELL ME WHAT YOU WANT
Agaru daro
Ajitta ni wa... mieru daro

Antta mani wa
Kimi no tsutaga
Yomi ga, ette wakuru keto
Boku wa ashiwo, tomenai mama
Kuri mu, ka suzu sumi suzukeru
Sugisa atta, ukanatta hi wa
Mo wo, kona irekedomo
Jira ba atta, oji do tomoni
Hikari wa wasute
Kagayaki dasu no sa
So hikari wa masute
KSHAY, KSHAY, KSHAY... ye ye yeah
TELL ME WHAT YOU WANT
TELL ME WHAT YOU WANT
Ajitta ni wa
TELL ME WHAT YOU WANT
TELL ME WHAT YOU WANT
Agaru daro
TELL ME WHAT YOU WANT
TELL ME WHAT YOU WANT
Ajitta ni wa
TELL ME WHAT YOU WANT
TELL ME WHAT YOU WANT
Mieru da ro
... bokura nara, mieru daro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *