10b20e11a7f0386ddac5a5ec8d9201a3.1000x1000x1

Isimilo lyrics

Album

23.02.99

Language

Xhosa

Released to

March 24, 2023

Isimilo lyrics

Intro
(Tag, you're it)

Pre-Chorus
Uzungandilahli ngetarhu undiphathe
Ndiya kuthembisa asoze uzisole
Isimilo sami sindilahlekele
Xa ndinawe asoze ndimoshakale

Chorus
Isimilo sami (Isimilo sami)
Sindilahlekele (Sindilahlekele)
Xa ndinawe (Xa ndinawe)
Asoze ndimoshakale (Asoze ndimoshakale)

Verse
Xa kutshona ilanga
Ubuyele apha kum'
Bakhona abantu abangafuni ukubona into entle
Mhla ubona izimanga
Ubuyele aph'ekhaya
Bakhona abantu abangafuni ukubona into entle
Oko ndikuzula
Oko ndikufuna
Oko ndilindile
Sondela apha kum'
Ndithathe ndingowakho
Uz'undenze msulwa
Konke okwam' ngokwakho
Uz'undenze msulwa

Pre-Chorus
Uzungandilahli ngetarhu undiphathе
Ndiya kuthembisa asoze uzisole
Isimilo sami sindilahlеkele
Xa ndinawe asoze ndimoshakale

Chorus
Isimilo sami (Isimilo sami)
Sindilahlekele (Sindilahlekele)
Xa ndinawe (Xa ndinawe)
Asoze ndimoshakale (Asoze ndimoshakale)
Isimilo sami (Isimilo sami)
Sindilahlekele (Sindilahlekele)
Xa ndinawe (Xa ndinawe)
Asoze ndimoshakale (Asoze ndimoshakale)

Vuyina – Isimilo

Some videos may be incorrect, apologies if this is the case, we are improving so that this does not happen in the future.

See Videoclip
Leave a comment
You have a maximum of 250 characters
0 Comments

No comments, you can be the first

Last lyrics added
Reading Now