Caa6e6086b994d262fc78712531f8972.1000x1000x1
7 views

Mərdəkan lyrics

Lyrics Genre

Language

Azerbaijani

Released to

May 6, 2023

Mərdəkan lyrics

Bənd 1
Bakımızın şərəfidir
Xəzərin qoynundadır
Bağları, qumu, dənizi
Cənnət Mərdəkandadır

Bakımızın şərəfidir
Xəzərin qoynundadır
Bağları, qumu, dənizi
Cənnət Mərdəkandadır

Keçid
Böyüyə hörmət
Kiçiyə mərhəmət
Ənənə, adət
Mərdəkandadır

Böyüyə hörmət
Kiçiyə mərhəmət
Ənənə, adət
Mərdəkandadır

Nəqərat
Tuba Şahi ibadəti
Tağıyevin imarəti
Yeseninin hekayəti
Bizim Mərdəkandadır

El-obanın ləyaqəti
Doğma yurda sədaqəti
İgidlərin şücaəti
Mərdlər məkanındadır
Bizim Mərdəkandadır

Bənd 2
Qədim qala, dördkünc qəsri
Tarix yadigarıdır
Səfalıdır təbiəti
Dendrari park buradadır

Keçid
Böyüyə hörmət
Kiçiyə mərhəmət
Ənənə, adət
Mərdəkandadır

Böyüyə hörmət
Kiçiyə mərhəmət
Ənənə, adət
Mərdəkandadır

Nəqərat
Tuba Şahi ibadəti
Tağıyevin imarəti
Yeseninin hekayəti
Bizim Mərdəkandadır

El-obanın ləyaqəti
Doğma yurda sədaqəti
İgidlərin şücaəti
Mərdlər məkanındadır
Bizim Mərdəkandadır

Tuba Şahi ibadəti
Tağıyevin imarəti
Yeseninin hekayəti
Bizim Mərdəkandadır

El-obanın ləyaqəti
Doğma yurda sədaqəti
İgidlərin şücaəti
Mərdlər məkanındadır
Bizim Mərdəkandadır

Tofiq Hasansoy – Mərdəkan

Some videos may be incorrect, apologies if this is the case, we are improving so that this does not happen in the future.

See Videoclip
Leave a comment
You have a maximum of 250 characters
0 Comments

No comments, you can be the first