Tjuv och polis – Edvin Greneskog
Genre Pop

LYRIC
Tjuv och polis

Jag u00e4r varken kriminell eller laglig
Inte riktig fattig eller stadig
Men skriv om du vill ha mig u00e4ndu00e5

Du u00e4r inte som nu00e5n annan du ny
Tar din hand och ber dig stanna i min by
Vi sitter hemma i mitt hus och spelar psp
Vi stannar hemma hela natten inget diskotek

Binder fast mig och jag kollar u00f6ver axeln
Jag blir ru00e4dd och su00e4ger lek inte med saxen baby
Ge tillbaka saxen baby, snu00e4lla

Kan bli en hju00e4lte. Speciellt pu00e5 fyllan
Men det u00e4r svu00e5rt nu00e4r du u00e4r dig egna villan
Fu00e5r inga priser fu00f6r jag u00e4r ingen Dylan
Det ku00e4nns fu00f6r bra fu00f6r att lu00e4gga oss pu00e5 hyllan

u00c5h Tjuv och Polis
Du u00e4r su00e5 fin att det mu00e5ste va mot lagen
Om du var polis hade jag inte varit ru00e4dd fu00f6r att bli tagen

u00c5h Tjuv och Polis
Du u00e4r su00e5 fin att det mu00e5ste va mot lagen
Om du var polis hade jag inte varit ru00e4dd fu00f6r att bli tagen
Men du su00e4tter mina hu00e4nder i fu00e4ngsel
Och du bygger ju00e4ttehu00f6ga stu00e4ngsel, ju00e4tte hu00f6ga stu00e4ngsel om dig

Men du u00e4r inte som nu00e5n annan du u00e4r ny
Tycker jag fu00f6rtju00e4nar bu00e4ttre och spelar dryg
Jag vet att ku00e4rlek suger, hu00e4mnden u00e4r ljuv
Vi leker katt och ru00e5tta, polis och tjuv

u00c5h Tjuv och Polis
Du u00e4r su00e5 fin att det mu00e5ste va mot lagen
Om du var polis hade jag inte varit ru00e4dd fu00f6r att bli tagen

u00c5h Tjuv och Polis
Du u00e4r su00e5 fin att det mu00e5ste va mot lagen
Om du var polis hade jag inte varit ru00e4dd fu00f6r att bli tagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *