Therese Malvar – Ako'y Isang Bituin
Genre Pop

LYRIC
Ako'y Isang Bituin

Kay raming dahilan para sumuko
Mga hamon sa buhay
Lakas ko'y unti-unting inubos
Pagmamahal na minsang nadama
Ikaw at ako
Saan na nga ba napunta?

Sa kabila ng lahat
Araw ay sisikat din
Ako'y babangon muli
Sa liwanag ay magbabalik

'Di hahayaan pa na muling madapa
'Di mapapagod na lumaban pa

Hangga't may pag-asa
Pangarap ay makakamtan ko na
Kinabukasan ko'y magniningning
Ako'y isang bituin
['Di hahayaan pa na muling madapa
Ako'y isang bituin
['Di mapapagod na lumaban pa]

Hangga't may pag-asa
Pangarap ay makakamtan ko na
Kinabukasan ko'y magniningning
Ako'y isang bituin
Ako'y isang bituin
Kahit ako'y nahihirapan
Hindi ako susuko
'Di hahayaan pa
['Di hahayaan pa na muling madapa
'Di na madadapa
['Di mapapagod na lumaban pa
'Di mapapagod
'Di hahayaan pa
[Hangga't may pag-asa
Pangarap ay makakamtan
[Pangarap ay makakamtan ko na
Kinabukasan ko'y magniningning
[Kinabukasan ko'y magniningning
Ako'y isang bituin
['Di hahayaan pa na muling madapa
Ako'y isang bituin
['Di mapapagod na lumaban pa]

Hangga't may pag-asa
Pangarap ay makakamtan
[Pangarap ay makakamtan ko na
[Kinabukasan ko'y magniningning
Ako'y isang bituin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *