Tahir Əminov – Ruhumun Səcdə Yeri
Genre Pop

LYRIC
Ruhumun Səcdə Yeri

Bənd 1

Ey gözəl, zülfün
Ruhumun səcdə yeri
İncə belin, bəmbəyaz dərin
Dəlir qəlbimi mənim

Nəqərat

Günahlarım baş alıb gedir
Sənin cəhənnəmində yanmaq üçün
Mənim dalğalarım aşıb daşır
Sənin qayalarına çatmaq üçün

Mənim günahlarım baş alıb gedir
Sənin cəhənnəmində yanmaq üçün
Mənim dalğalarım aşıb daşır
Sənin qayalarına çatmaq üçün

Bənd 2

Dodaqların - qapıları cənnətin
Cisminin tənha nöqtələri
Kəsir nəfəsimi mənim

Nəqərat

Ulduzlarım yanıb sönür
Sənin səmalarında yatmaq üçün
Mənim qanadlarım çırpınır daim
Sənin buludlarına çatmaq üçün
Mənim ulduzlarım yanıb sönür
Sənin gecələrində yatmaq üçün
Mənim qanadlarım çırpınır daim
Sənin buludlarına toxunmaq üçün

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *