Sirr – Yuxu
Genre Rock

LYRIC
Sirr

Hər kəs həyatda, hər kəs nəsə gizlədir
Qardaş qardaşdan heç söz ala bilməyir
Yüz dostun olsa da çoxdur, çoxdur sənin düşmənin
Hər sözü şərh edər yalnız, elə yalnız öz dilin
Sirri verməyə əsla atma can, saxla sirrini, ey qərib insan
Sirri görməyə can atır hərkəs, sirr cisim deyil gözəgörünməz
Hər kəs həyatda, hər kəs nəsə gizlədir
Qardaş qardaşdan heç söz ala bilməyir
Yüz dostun olsa da çoxdur, çoxdur sənin düşmənin
Hər sözü şərh edər yalnız, elə yalnız öz dilin
Sirri verməyə əsla atma can, saxla sirrini, ey qərib insan
Sirri görməyə can atır hərkəs, sirr cisim deyil gözəgörünməz
Yüz dostun olsa da çoxdur, çoxdur sənin düşmənin
Hər sözü şərh edər yalnız, elə yalnız öz dilin
Sirri verməyə əsla atma can, saxla sirrini, ey qərib insan
Sirri görməyə can atır hərkəs, sirr cisim deyil gözəgörünməz
Sirri verməyə əsla atma can, saxla sirrini, ey qərib insan
Sirri görməyə can atır hərkəs, sirr cisim deyil gözəgörünməz
Sirri verməyə əsla atma can, saxla sirrini, ey qərib insan
Sirri görməyə can atır hərkəs, sirr cisim deyil gözəgörünməz
Sirri verməyə əsla atma can, saxla sirrini, ey qərib insan
Sirri görməyə can atır hərkəs, sirr cisim deyil gözəgörünməz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *