Shahin Najafi – Shaere Chashmhat
Genre R&B

LYRIC
Shaere Chashmhat

Shaere Chashmhat lyrics

آلبوم سیگما / متن آهنگ شاعر چشم‌هات از شاهین نجفی

قسمت ۱

می‌شود بی‌هدف به راه افتاد
تو اگر یار و همسفر باشی
می‌شود خنده زد به غم، تو اگر
خیره در چشم‌های تَر باشی
که در اینجا نگاه‌ها سردند
می‌توانم به جات بنویسم
هر شب از خنده‌هات بنویسم
شاعرِ چشم‌هات باشم و تو
خالقِ صاحبِ اثر باشی
چشم‌های تو شاعرم کردند

هم‌خوان

می‌توانم شرورتر باشم
یک قشون، گرچه یک نفر باشم
رو به صد نیزه، بی‌سپر باشم
تو اگر کوهِ پشت سر باشی
که مهم نیست لشکر آوردند
می‌گذارم که درد در بزند
سار از آشیانه پر بزند
باغبان هم به من تبر بزند
تو که سازنده‌ی تبر باشی
تو نباشی، درخت‌ها زردند

قسمت ۲

مثل خورشید سر برآوردی
می‌روی، تا دوباره برگردی
از پسِ شب، طلوع خواهی کرد
که خودت علت سحر باشی
همه از راه رفته برگردند
اگر این احتمال امکان داشت
یا که می‌شد به هرچه ایمان داشت
با دو تا چشمِ ناب معجزه‌گر
بله، می‌شد پیامبر باشی
حیف پیغمبران همه مَردند

قسمت ۳

تو که دانای کُل هر متنی
تو که معنای سلطه بر شعری
پس بعید است از غمِ این متن
از غم شعر، بی‌خبر باشی
بی تو این واژه‌ها پُر از دردند
ای که بالت در آسمان، مصلوب
ای سکوتِ تو دشمنِ آشوب
توی آغوش خود اسیرم کن
که در این حبس، بال و پر باشی
همه دنبال سنگ می‌گردند

هم‌خوان

می‌توانم شرورتر باشم
یک قشون، گرچه یک نفر باشم
رو به صد نیزه، بی‌سپر باشم
تو اگر کوهِ پشت سر باشی
که مهم نیست لشکر آوردند
می‌گذارم که درد در بزند
سار از آشیانه پر بزند
باغبان هم به من تبر بزند
تو که سازنده‌ی تبر باشی
تو نباشی، درخت‌ها زردند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *