Shahin Najafi – Baraye Khandeh Naabat
Genre Rock

LYRIC
Baraye Khandeh Naabat

Baraye Khandeh Naabat lyrics

آلبوم سیگما / متن آهنگ برای خنده‌ی نابت از شاهین نجفی

قسمت ۱

برای خنده‌ی نابت که مامن شادی‌ست
برای موی رهایت که خلقِ آزادی‌ست
برای بوی تنت که پس از قدم زدنت
دلیل رقص درختانِ مستِ آبادی‌ست
برای چشم تو باید به زندگی جان داد
برای وصف تو باید به شعر میدان داد
بخند تا بشود درد را تحمل کرد
که با وجود دلی خون، جگر به دندان داد
به زندگی جان داد، به شعر میدان داد

هم‌خوان

قسم به سرو بلندت که خم نخواهم شد
میان وحشت شب، جرأت از تو می‌گیرم
به احترام تو می‌ایستد اگر دنیا،
به احترام تو من ایستاده می‌میرم
قسم به سرو بلندت که خم نخواهم شد
میان وحشت شب، جرأت از تو می‌گیرم
به احترام تو می‌ایستد اگر دنیا،
به احترام تو من ایستاده می‌میرم

قسمت ۲

قسم به قطره‌ی اشکی که روی گونه‌ی توست
قسم به ماهی لب‌هات در میان دو رود
که از نگاه تو باید، هزار قصه نوشت
که از سکوت تو باید هزار قطعه سرود
مرا که یخ زده‌ام توی سینه‌ات بفشار
بهار شو! به زمستانِ سرد، جامه بده
بپاش عطر خودت را میان هر شعرم
به نشر عشق در آثار من ادامه بده
ادامه بده

هم‌خوان

قسم به سرو بلندت که خم نخواهم شد
میان وحشت شب، جرأت از تو می‌گیرم
به احترام تو می‌ایستد اگر دنیا،
به احترام تو من ایستاده می‌میرم
قسم به سرو بلندت که خم نخواهم شد
میان وحشت شب، جرأت از تو می‌گیرم
به احترام تو می‌ایستد اگر دنیا،
به احترام تو من ایستاده می‌میرم
قسم به سرو بلندت که خم نخواهم شد
میان وحشت شب، جرأت از تو می‌گیرم
به احترام تو می‌ایستد اگر دنیا،
به احترام تو من ایستاده می‌میرم

پایانی

ایستاده می‌میرم، ایستاده می‌میرم
ایستاده می‌میرم، ایستاده می‌میرم
ایستاده می‌میرم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *