Raxtu Raxti – Es atradu tautasdziesmu
Genre Country

LYRIC
Es atradu tautasdziesmu

Es atradu tautas dziesmu
Aiz deviņi atslēgām
Es atradu tautas dziesmu
Aiz deviņi atslēgām

Caur mūžiem[i] ielocītu
Pašā pūra dibenā
Caur mūžiem[i] ielocītu
Pašā pūra dibenā

Atdaries[i], pūra lāde
Tavu vāku vārstījušas
Atdaries[i], pūra lāde
Tavu vāku vārstījušas
Trejdeviņas mātes meitas
Zīļu rotas cerēdamas
Trejdeviņas mātes meitas
Zīļu rotas cerēdamas

Atdaries[i], pūra lāde
Tavu vāku zobens cirta
Atdaries[i], pūra lāde
Tavu vāku zobens cirt'

Trejdeviņi bāleliņi
Karā jāja izpušķoti
Trejdeviņi bāleliņi
Karā jāja izpušķot'

Es atradu tautas dziesmu
Veļu mātes azotē
Es atradu tautas dziesmu
Veļu mātes azotē

Dod man dziеsmu, veļu māte
Pretī došu dvēsеlīti
Dod man dziesmu, veļu māte
Pretī došu dvēselīti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *