متن آهنگ «سر کار» از پویان اردلان و دارا کِی

همخواندارا کِی

همه رفتیم سر کار [سر کار
دادیم هرچی قهرمان [قهرمان
پس گرفتیم زهرمار
داریم میدیم تلفات [تلفات
فنی پکم تره بار [تره بار
میره بالا ضربان [ضربان
رو ملودیا ضربات
شبام توی قلعه خواب

قسمت 1پویان اردلان

جلو آینه من خیره تنها
کجا چال کنم کوه دردا رو؟
نگاه من فقط رو به فردا
تومم گرم ولی میاد یه ریز سوز سرما
مث عقاب بال دستم
در میارم دلار تا هستم
نمیکنم قمار با عهدم
نقد اومده زغال شد قطعم
بحث نکن مرتب، دارن با من کَل
با من خودم سردارم، میدن سر برام
دادم سم داشم
با تو فرق دارم
صاحب سبک، کارم
دولت‌مرد باور
شدم پروانم، روحم سرمایم
شده زره سر با من
من از سرما هم ترس ندارم
من پر از [؟
گفتن صد بارم بشین مودب بم
ولی بلندتر میگم بگو بلندتر، با من بلندتر

همخواندارا کِی

همه رفتیم سر کار [سر کار
دادیم هرچی قهرمان [قهرمان
پس گرفتیم زهرمار
داریم میدیم تلفات [تلفات
فنی پکم تره بار [تره بار
میره بالا ضربان
رو ملودیا ضربات
شبام توی قلعه خواب

قسمت 2پویان اردلان

آینه میگه بیا بحث منطقی کن
چشمات نداره سوی بچگیتو
درک میکنم من مود خستگیتو
خودمو باختم، روزام سخته بی تو
میگه، پسر با این همه قشنگی
نمیبخشمت اگ نجنگی
برا آرزوهات تشنه باش، هدف‌گیری بکن
پرت کن بهش تیری خدنگی
میدونی دلم شیشه‌ایه و نه سنگی
نه، نه سیاه سفیده نه رنگی
ولی هی میکشنه، بابا عجب گیری کردیم
نمیخوام بگم هر جفنگی

پلپویان اردلان

هرچی سطحیه باب میشه، قشنگ نی
از بچگی شرّا رو تو پسندیدی
ولی اومدی به خودت، تو هچندی
باید ادب شی، ولی من وحشیم

همخوانپویان اردلان

همه رفتیم سر کار [سر کار
دادیم هرچی قهرمان [قهرمان
پس گرفتیم زهرمار [ضربان
داریم میدیم تلفات [تلفات
فنی پکم تره بار [تره بار
میره بالا همش ضربان
رو ملودیا ضربات [ضربات
شبام توی قلعه خواب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *