Unique Salonga – OZONE (Itulak ang Pinto)
Genre Pop, Rock

LYRIC
OZONE (Itulak ang Pinto)

Verse 1

Itulak ang pinto papasok sa sayawan
Sa gabing ito'y may isang inaasahang
Makasayaw at makapiling
Hanggang kinabukasan

Mabubuo ang alaala
Mapapaso ang kaluluwa
Basang-basa ng pawis dahil sa arsonista kong mata
Magliliyab kapag ako'y lumapit nang tuluyan

Chorus

Sunugin natin ang ating mga paa
Dagitab ng bawat padyak ay nadarama
Sunugin natin ang ating mga paa
Dagitab ng bawat padyak ay nadarama

Verse 2

Tinulak ang pinto ng ilang kaibigan
May kumalat sa loob, lahat ay nagsitakbuhan
Isang daan kaming lumalayo mula sa kamatayan

Mabubura ang alaala
Mapapaso ang kaluluwa
Basang basa ng pawis ang pagitan ng aking mata
Naging abo ang ating buhay at pag-ibigan

Chorus

Sunog ang katawan, ulo hanggang paa
Dagitab ng bawat isa ay nadarama
Sunog ang katawan, ulo hanggang paa
Dagitab ng bawat isa ay nadarama

Sunugin natin ang ating mga paa
Dagitab ng bawat padyak ay nadarama
Sunugin natin ang ating mga paa
Dagitab ng bawat padyak ay nadarama

Outro

Itulak ang pinto
Itulak ang pinto
Itulak ang pinto
Itulak ang pinto

Itulak ang pinto
Itulak ang pinto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *