Ölümə Çarə Yox – Yuxu
Genre Rock

LYRIC
Ölümə Çarə Yox

Ömrüm qısalır hiss edirəm
Daldım xəyala birdən
Çox illər yola saldım
Keçmiş illərdən dərs aldım
Hər zaman düşünürdüm mən
Bu cahan əbədidir mən də ölmərəm
Nədir mənim qorxduğum?
Varlığım və ya yoxluğum?
Varlığın qorxusun görürəm
Yoxluğa doğru gedirəm
Hər zaman düşünürdüm mən
Bu cahan əbədidir mən də ölmərəm
Çox gəzdim dolaşdım
Sahillərdə iz buraxdım
Səhralarda susuz qaldım
Hərdən ac, hərdən tox
Yollar uzun, səbrim çox
Bir ölümə çarə yox, çarə yox
Ömrüm qısalır hiss edirəm
Həyatın mənasını bilmədən
Gəldim cahana nədən
Cahandan hara gedirəm?
Hər zaman düşünürdüm mən
Bu cahan əbədidir mən də ölmərəm
Çox gəzdim dolaşdım
Sahillərdə iz buraxdım
Səhralarda susuz qaldım
Hərdən ac, hərdən tox
Yollar uzun, səbrim çox
Bir ölümə çarə yox, çarə yox
Çox gəzdim dolaşdım
Sahillərdə iz buraxdım
Səhralarda susuz qaldım
Hərdən ac, hərdən tox
Yollar uzun, səbrim çox
Bir ölümə çarə yox
Çox gəzdim dolaşdım
Sahillərdə iz buraxdım
Səhralarda susuz qaldım
Hərdən ac, hərdən tox
Yollar uzun, səbrim çox
Bir ölümə çarə yox
Çox gəzdim dolaşdım
Sahillərdə iz buraxdım
Səhralarda susuz qaldım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *