0aa23f8ecc51ce568781276461cf8128.1000x1000x1

Geri Gəl lyrics

Lyrics Genre

Language

Azerbaijani

Released to

February 14, 2023

Geri Gəl lyrics

Bənd 1
Bezdim deyilən mənə yalan sözlərdən
Bezdim axı yalan baxan gözlərdən
Sakit yaşamaq mənə çətin oldu
Bu qədər səbir edib gözlədim
Olan oldu, olan oldu, olan oldu

Sakit yaşamaq mənə çətin oldu
Bu qədər səbir edib gözlədim və olan oldu

Nəqərat
Həyatın oyunudur, bunu bil
Bilirəm, ikimizə də çətin
Nə qədər ki səni mənə gətirən
Uzun yollarda qalan həsrətin

Həyatın oyunudur, bunu bil
Bilirəm, ikimizə də çətin
Nə qədər ki səni mənə gətirən
Uzun yollarda qalan həsrətin

Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Kim gələ bilər ki yerinə?
Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Kim gələ bilər ki yerinə?
Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Bənd 2
Keçdim, keçirəm həmin o yollardan
Heç kim bilməz, bitəcək yol harada?
Keçmiş yaşanır mənim üçün hər gün
Hərəmiz bir tərəfdə küskün və yenə üzgün
Yenə üzgün, yenə üzgün

Keçmiş yaşanır mənim üçün hər gün
Hərəmiz bir tərəfdə küskün və yenə üzgün
Yenə üzgün...

Nəqərat
Həyatın oyunudur, bunu bil
Bilirəm, ikimizə də çətin
Nə qədər ki səni mənə gətirən
Uzun yollarda qalan həsrətin

Həyatın oyunudur, bunu bil
Bilirəm, ikimizə də çətin
Nə qədər ki səni mənə gətirən
Uzun yollarda qalan həsrətin

Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Kim gələ bilər ki yerinə?
Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Kim gələ bilər ki yerinə?
Geri gəl, geri gəl, geri gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl
Geri dön, tez gəl, dön geri, gəl

Nur Cəfərli – Geri Gəl

Some videos may be incorrect, apologies if this is the case, we are improving so that this does not happen in the future.

See Videoclip
Leave a comment
You have a maximum of 250 characters
0 Comments

No comments, you can be the first

Last lyrics added
Reading Now