Novruz Qurban – Uzaqlıq
Genre Pop

LYRIC
Uzaqlıq

Bənd 1

Adını təkrarlayıb özüm özümə
Tənha dolanıram boş küçələrdə
Uzaqlıq ölümün eynisi imiş
Yaman darıxıram gecə düşəndə

Uzaqlıq ölümün eynisi imiş
Yaman darıxıram gecə düşəndə
[gecə düşəndə…]

Nəqərat

Nə ağrılar olur, nə də ki, dərd-qəm
Divarlara danışır adam
Uzaqlıq ölümün eynisi imiş

Nə ağrılar olur, nə də ki, dərd-qəm
Divarlara danışır adam
Uzaqlıq ölümün eynisi imiş
Hər cür ölməyə öyrəşir adam
[Uzaqlıq ölümün eynisi imiş]

Bənd 2

Bir təhər qatıram hər gün başımı
Sən demə unutmaq çox asan imiş
Rahatdır deyirsən uzaqda bəlkə
Uzaqlıq ölümün eynisi imiş
[Uzaqlıq ölümün eynisi imiş
[Uzaqlıq ölümün eynisi imiş]

Çıxış

Hər cür ölməyə öyrəşir adam
Hər cür ölməyə öyrəşir adam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *