Nostalji – Namiq Qaraçuxurlu
Genre Pop

LYRIC
Nostalji

Ürəyim parçalanıbdır:
Gör bir neçə vaxtdır ürəyim parçalanıbdır
Amma adın hər parçada möhkəm dayanıbdır
Gəzdim, aradım bir gözəl olsun mənə laiq
Son mənzilədək qalsın, öz ilqarına sadiq
Görüm eylə sənin hüsnünü dəli aşiq
Bir sevgi adında yeni dünya yaranıbdır

Xəbərin yoxdu sənin:
Əsdi yel, əsdi külək dağıtdı çəmənliyimi
Daha mən unutmuşam şadlığımı, şənliyimi
Sənin o işvələrin, məndən alır mənliyimi
Mən məhv oluram, nəhayət xəbərin yoxdu sənin
Cəkirəm əzab əziyyət xəbərin yoxdu sənin
Xəbərin yoxdu, ey afət, xəbərin yoxdu sənin

Məni ağlar günə saldın:
Bir gün eşq adlı baxçaya girib ey gül səni dərdim
Səni tapdım, səni gördüm
Dedim ki, qalmadı dərdim
Acı hər bir sözünün də cavabın can deyə verdim
Nə əsas var, nə səbəb var məni ağlar günə saldın
Sənə mən nə eylədim yar, məni ağlar günə saldın
Catıb istədiyinə əğyar, məni ağlar günə saldın

Ölürəm yar:
Aşiqin yarələnib, ürəyi parələnib səndədir dərmanı canan
Ona lütf eyləməsən, sevirəm söyləməsən cixacaqdır canı canan
Axırda bəyan elə, bəsdir bu bəhanələr
Gülməsin biganələr, gülürəm mən, gülürəm yar
Gözümün qarəsisən, dərdimin çarəsisən
Bilirəm mən, bilirəm yar
Duymasan sözlərimi, yumuram gözlərimi
Ölürəm mən, ölürəm yar

Papanın gül balası:
Səni o vaxtı bizə bəxş eliyəndə yaradan
Hərə bir pay gətirib, etdi səninçün ərmağan
O qədər şirin idin sən dünyaya gələn zaman
Eləmişdin bizi heyran papanın gül balası
Gəz dolan, kafe restoran papanın gül balası
Papan ölməyib, sənin can papanın gül balası

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *