Nərmin Məmmədova – Gecələr
Genre Pop

LYRIC
Gecələr

Nəqərat

Ağ dumantək yuxuna kaş ki, gələydim gecələr
Qəmli ruhum haralar gəzdi, biləydim gecələr
Ağ dumantək yuxuna kaş ki, gələydim gecələr
Qəmli ruhum haralar gəzdi, biləydim gecələr

Bənd 1

Hər səhər bir o ümidlə oyanaydım kaş ki
Baş qoyub sinənə sakitcə öləydim gecələr
Hər səhər bir o ümidlə oyanaydım kaş ki
Baş qoyub sinənə sakitcə öləydim gecələr

Keçid

Gecələr...
Gecələr...
Gecələr...
Gecələr...

Gecələr...
Gecələr...
Gecələr...
Ah gecələr...

Bənd 2

Bölünüb min yerə hər zərrəmi bir ulduz edib
Başın üstündə səmaya düzüləydim gecələr
Ağlayıb gündüzü biçarə buludtək sənsiz
Baxaraq göz yaşıma sənlə güləydim gecələr

Nəqərat

Ağ dumantək yuxuna kaş ki, gələydim gecələr
Qəmli ruhum haralar gəzdi, biləydim gecələr
Ağ dumantək yuxuna kaş ki, gələydim gecələr
Qəmli ruhum haralar gəzdi, biləydim gecələr

Keçid

Gecələr...
Gecələr...
Gecələr...
Gecələr...

Gecələr...
Gecələr...
Gecələr...
Ah gecələr...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *