Zola 7 – Mzioni

LYRIC
Mzioni

Intro

Yele ma
Yele yele mama
Yele yele mama

Hook

Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni

Verse 1

Yehlabelela hlabelela we’sgebengu
Hlabelela hlabelela we guluva
Hlabelela hlabelela we kleva
Ayikho yenzenjalo intando yakhe mayenziwe
Yehlabelela hlabelela yeMzioni
Yehlabelela hlabelela yeS’gebengu
Hlabelela hlabelela yes’gebengu
Hlabelela hlabelela yeguluva
” ” ” yekleva
Ayikho yenzenjalo intando yakhe mayenziwe
Hlabelela hlabelela yes’gebengu
” ” ” yeguluva
” ” ” sobopha njalo emakhoneni asezulwini
Yehlabelela hlabela

Hook

Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni

Verse 2

Abodlulisele ububi baboyise
Kuz’sizukulwane sesithathu lesesine
Igama lakho abazange baliphatha yeze
Uguluva ngeke aphinde ngoba izono zihleliwe
Ngoba ubaba walithanda izwe kangaka
Wasenikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa
Ukuze laba abakholwa kuyona bathole,bazithole..
Abafaris bamthengis’ezitheni
Abenzokubi bambethela emthini
Bathath&umzimba bayolahla emathuneni
Ngosuku lwesithathu wayevuka emagodini

Hook

Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni
Hlabelela shay’ingoma weMzioni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *