Miriam Makeba – Hauteng

LYRIC
Hauteng

Chorus

Gauteng, Gauteng
Khutsanyana tsaka di feletse teng
Khutsanyana tsaka di feletse teng
Gauteng, Gauteng
Gauteng, Gauteng

Refrain

Utlwa dillo tsa banna barona ba shwetseng komponeng
Banna barona ba shwetseng komponeng
Gauteng, Gauteng
Gauteng, mona Gauteng

Verse

Bonang banna ba rona ba cheka taemane, gauta
Ba jowe ruo la heso
Bonang chaba sa heso
Makhoba re fetotswe
Bonang fatsheng la bo ntat'a rona
Madi a rona a phalala
Matla a rona a ho dichabeng
Ba mose...

Refrain

Rona re feletse mona Gauteng
Rona re feletse mona komponeng
Gauteng, Gauteng
Gauteng, Gauteng
Gauteng, mona Gauteng

Outro

Bonang chaba sa heso
Se fedile mona Gauteng
Gauteng, Gauteng
Bonang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *