Matt and Kim – Daylight (Simlish)
Genre Pop

LYRIC
Daylight (Simlish)

Daylight (Simlish) lyrics

Wa cooda leps soo ba out led tee bashee keepso tee nope shov
See boodoo wayvoo doo DEELOW See boodoo wayvoo doo DEELOW

Slee muzoo nasoo doway rade ree jooga ooma sooba skates
Ray kyuu mee jayjee doo DEELOW ray kyuu mee jayjee doo DEELOW

Aveeza bobe beeza MA nome za gooba na manekrome
Rafin na vay teezi mazo! [x6]

Dwee zama glipzee mettoh raynee ba epna doobleko
In winna arboo doo DEELOW in winna arboo doo DEELOW

Etta deena DEELOW wee ked deepine doo may
Now vasub zee ackeemee vowskee wame
Et deena DEELOW ada meekow moo fone
Noozoo mee DEELOW eneevafwee fai fome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *