Lost Vary Ram – R&B Stars
Genre R&B

LYRIC
R&B Stars

HookMachiot

I don’t want no love begging [no love
She's pornstar with the large vision [porn star
Buy me liquor bring a heart with it [bring a heart
Shawty got some love
I might come get it [come get it yeah]

ChorusChi Chill

Ooh, Love medic
I don’t want nothing but some love medic
Feel like rockstar when the dope hit me
Cameras on the zooming let’s the clock ticking
[Don’t wanna waste my time
Clock ticking til’ its for one night
[Don’t wanna waste my time
Take it off and stay just for one night

Verse 1 Chi Chill

I know she gon’ wet
She got mine erеcted
Hop on the jet
Yеah it’s a flight on the bed
I love when she moans
Feel like I’m blessed
Open up that door just by a text yeah [ what?
Got her in my city spen them checks
Take her to the mall, designer dress [designer dress, yeah
Hop out of the whip, can’t leave my bag [can't leave
Shining the sun, I got her melted
Twenty minutes before the show, it was a mess [ it was a mess
Got the VVS dancing around my fucking neck [VVS
I gave her the best then ended up left her in a sec yeah yeah yeah yeah

HookMachiot

I don’t want no love begging [no love
She's pornstar with the large vision [porn star
Buy me liquor bring a heart with it [bring a heart
Shawty got some love
I might come get it [come get it yeah]

ChorusChi Chill

Ooh, Love medic
I don’t want nothing but some love medic
Feel like rockstar when the dope hit me
Cameras on the zooming let’s the clock ticking
[Don’t wanna waste my time
Clock ticking til’ its for one night
[Don’t wanna waste my time
Take it off and stay just for one night

Verse 2 Machiot

Ly rót lên rót lên rót lên thêm đầy
Đâu muốn say nếu không có em đêm này
Do you wanna stay with me till for one night
Quên hết đi hook up with me for one night
Mary Janny anh vẫn mang nó cho ai
Poppin poppin Henny, rót hết cũng chẳng lo ngại?
Let's go party, bên em tất cả mờ phai
All eyes on us, yeah right, đến lúc chỉ còn lại hai
Baby told me hôm nay em không về [where you go?
Không cần lo chi anh biết em muốn gì [what you need?
King size bed bên nhau suốt đêm dài [hai giờ đêm
Mình cùng nhau quấn quít quấn quít đốt cháy đến khi high [yah, yah
Chạm hơi thở vào tai, chạm môi đến gần ai
Chỉ cần thật lòng mình bởi vì mình nào biết có lần hai ?
Dù cho đến ngày mai, mình phải nói lời bye
Chỉ cần thật lòng mình dù chỉ là một lần for one night

HookMachiot

I don’t want no love begging [no love
She's pornstar with the large vision [porn star
Buy me liquor bring a heart with it [bring a heart
Shawty got some love
I might come get it [come get it yeah]

ChorusChi Chill

Ooh, Love medic
I don’t want nothing but some love medic
Feel like rockstar when the dope hit me
Cameras on the zooming let’s the clock ticking
[Don’t wanna waste my time
Clock ticking til’ its for one night
[Don’t wanna waste my time
Take it off and stay just for one night

After chorusChi Chill & Machiot

Ooh, Love medic
I don’t want nothing but some love medic
Feel like rockstar when the dope hit me
Cameras on the zooming let’s the clock ticking
Clock ticking til’ its for one night [til' its for one night
Take it off and stay just for one night [til' its for one night
Take it off and stay
Take it off and stay
Clock ticking til’ its for one night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *