Lost Vary Ram – Higher Everyday
Genre R&B

LYRIC
Higher Everyday

Refrain

Babe girl em thật là trí trá, yeah
Anh không muốn nghe lời trí trá từ em
Ôi chết toi em làm anh suy quá! Oh damn
Vì em so fucking trí trá, fucking trí trá

Chorus

Đừng bảo anh
“Người làm ơn đừng nói nữa, em đâu làm gì sai”
Em nói “em đi họp lớp”, họp lớp overnight
Bạn anh trông thấy em ở trong club, kế bên một chàng trai
Tay em ôm cả bình bóng, trên bàn nguyên một line

Verse

Bởi vì anh đã thấy những điều lẽ ra anh không nên
Vì anh đã chán ngấy khi em hứa ta sẽ êm đềm
Người sẽ làm gì đây mỗi khi cơn giông đến?
Còn anh sẽ chờ từng giây, mong anh sẽ chóng quên
No… no…stop texting on my phone
I don’t wanna take you to your home, saw you got new necklace
How about just flexing all these fake things in your zone?
Look into my eyes what you closed for?
Why you “gonna be like those whores?”
Quay về đây cùng anh nhưng anh đâu cho
Fuck that bullshit, babe girl em no door

Refrain

Babe girl em thật là trí trá, yeah
Anh không muốn nghe lời trí trá từ em
Ôi chết toi em làm anh suy quá! Oh damn
Vì em so fucking trí trá, fucking trí trá

Chorus

Đừng bảo anh
“Người làm ơn đừng nói nữa, em đâu làm gì sai”
Em nói “em đi họp lớp”, họp lớp overnight
Bạn anh trông thấy em ở trong club, kế bên một chàng trai
Tay em ôm cả bình bóng, trên bàn nguyên một line

Breakdown

Em khiến anh phải trí trá vì em
Anh không muốn nghe lời trí trá từ em
Ôi chết toi em làm anh suy quá
Vì em so fucking trí trá, fucking trí trá

Babe girl, em khiến anh phải trí trá vì em
Anh không muốn nghe lời trí trá từ em
Ôi chết toi em làm anh suy quá
Vì em so fucking trí trá, fucking trí trá
1 2 3 go

Refrain

Babe girl em thật là trí trá, yeah
Anh không muốn nghe lời trí trá từ em
Ôi chết toi em làm anh suy quá! Oh damn
Vì em so fucking trí trá, fucking trí trá

Chorus

Đừng bảo anh
“Người làm ơn đừng nói nữa, em đâu làm gì sai”
Em nói “em đi họp lớp”, họp lớp overnight
Bạn anh trông thấy em ở trong club, kế bên một chàng trai
Tay em ôm cả bình bóng, trên bàn nguyên một line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *