Lost Vary Ram – Body Bag Me
Genre R&B

LYRIC
Body Bag Me

IntroLike Pu$$y

Your friend
Like Pu$$y và Chi Chill play the games
Yeah, yeah
Morphine to line
Working every day

Verse 1Like Pu$$y

Wouu, honey girl
Where you goin?
Take it slow, yeah, yeah
Trapboy đang tìm em
Em ở đâu? Yeah, yeah
Baby không thích nói một câu
Môi kề tai
Hít thở sâu thật sâu
Anh đã biết là hai ta cần nhau
Xin lỗi ...
Sorry
Anh đang tự hỏi về vị môi của em
I just wanna taste it ... ok
Can i have a chance?
You got swag ..
Full cả cây amnis local brand

Pre – ChorusLike Pu$$y

Can we have a date tonight?
Can we have a date tonight?
Can we have a date tonight?
Can we have a date tonight?
Then just go for a ride
We gon be alright

ChorusChi Chill

Let’s have a date
Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, yeah… yeah
Let’s have a date
Body bag anh bằng ánh mắt với đôi môi mềm, yeah… yeah
Let’s have a date
Anh đâu muốn trái tim nhỏ xinh kia phải lạnh thêm
I don’t want to be your friend
So just lets have a date

Let’s have a date
Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, yeah… yeah
Let’s have a date
Body bag anh bằng ánh mắt với đôi môi mềm, yeah… yeah
Let’s have a date
Anh đâu muốn trái tim nhỏ xinh kia phải lạnh thêm
I don’t want to be your friend, so just lets have a date

Verse 2Chi Chill

Alo, em yêu sắp xuống chưa?
3CE velvet, make up chi cho thừa
Jordan, baggy jeans với chiếc hoodie mới mua
Và i won’t give a fuck nếu hôm nay trời có mưa
Ok let’t go, yeah
Walking on the phố, đôi mình tay cầm tay
Má em ửng đỏ như kiểu say thật say
Yehhhhh, ta cùng nghe higher higher higher everyday
Feel like iffy iffy iffy như Sik K
Anh sẽ mang em theo mọi nơi, chỉ cần em ở đây
Smoke that gas with me
Bay lên … bay lên chín tầng mây
Girl you skrt skrt skrt skrt on my way
Love in the air, em là ngôi sao đêm nay

Pre – ChorusLike Pu$$y

Can we have a date tonight?
Can we have a date tonight?
Can we have a date tonight?
Can we have a date tonight?
Then just go for a ride
We gon be alright

ChorusChi Chill

Let’s have a date
Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, yeah… yeah
Let’s have a date
Body bag anh bằng ánh mắt với đôi môi mềm, yeah… yeah
Let’s have a date
Anh đâu muốn trái tim nhỏ xinh kia phải lạnh thêm
I don’t want to be your friend
So just lets have a date

Let’s have a date
Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, yeah… yeah
Let’s have a date
Body bag anh bằng ánh mắt với đôi môi mềm, yeah… yeah
Let’s have a date
Anh đâu muốn trái tim nhỏ xinh kia phải lạnh thêm
I don’t want to be your friend, so just lets have a date

OutroLike Pu$$y

Body bag me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *