V C9 99t C9 99n Leyla Ramazanli

Vətən lyrics

Lyrics Genre

Released to

May 28, 2023

Vətən lyrics

[Bənd 1]
Seləm, dağdan süzülürəm
Durulub bulanmaq üçün
Qartaltək zirvə gəzirəm
Başına dolanmaq üçün

[Keçid]
Heç kəs yaşamaz doyunca
Zirvə yox vətəndən uca
Atılarıq qucaq-qucaq
Odunda qalanmaq üçün

Atılarıq qucaq-qucaq
Odunda qalanmaq üçün

[Nəqərat]
Vətən, səndən ad almışıq
Gözlərindən od almışıq
Bayrağını ucaltmışıq

Doğma vətən
Səndən ad almışıq
Gözlərindən od almışıq
Bayrağını ucaltmışıq
Göydə dalğalanmaq üçün
[Bənd 2]
Sərkərdəsiz batar qoşun
Alaylara nəğmə qoşun
Vətən gərək arxa olsun
Tufanda dayanmaq üçün

[Keçid]
Heç kəs yaşamaz doyunca
Zirvə yox vətəndən uca
Atılarıq qucaq-qucaq
Odunda qalanmaq üçün

Atılarıq qucaq-qucaq
Odunda qalanmaq üçün

[Nəqərat]
Vətən, səndən ad almışıq
Gözlərindən od almışıq
Bayrağını ucaltmışıq

Doğma vətən
Səndən ad almışıq
Gözlərindən od almışıq
Bayrağını ucaltmışıq
Göydə dalğalanmaq üçün
Vətən, səndən ad almışıq
Gözlərindən od almışıq
Bayrağını ucaltmışıq

Doğma vətən
Səndən ad almışıq
Gözlərindən od almışıq
Bayrağını ucaltmışıq
Göydə dalğalanmaq üçün
Leyla Ramazanlı – Vətən

Some videos may be incorrect, apologies if this is the case, we are improving so that this does not happen in the future.

See Videoclip
Leave a comment
You have a maximum of 250 characters
0 Comments

No comments, you can be the first

Last lyrics added
Reading Now