Lesbietė – Palmės žiedas

LYRIC
Lesbietu0117

Miestas, dreivas, u0161meiu017etas
Saldus kaip nuosavas ku016bno geismas
Iu0161tvirkes, nuogas veidas
Toks blatnus kai lieu010diasi mano delnas
Cigaretu0117s, mau0161ina, lu016bpos raudonos
Lyg kraujas ant tavo u017eando
Lesbietu0117s kirku0161nis
Kaip mano draugu0117s esanu010dios sagos

Au0161duoniasdeu0161imti, septyniasdeu0161imti
u0160eu0161eu0161iasdeu0161imti, du tu016bkstanu010diai pirmi
Au0161 pamau010diau, save kambary
Supratau, jog jau au0161 - trideu0161imti
Au0161 pajutau, kad plaukai per trumpi
O drabuu017eiai - per juodi

Minu0117jo kad meluoju [minu0117jo kad meluoji
Minu0117jo kad meluoju [minu0117jo kad meluoju]

Per grau017eiai judi
Per silpnai muu0161i
Per tvirtai u0161neki
Net nusirengi

Au0161 iu0161girdau, ku0105 tu man senai plaki
Pajutau, kad man "tepilo" per mau017ei
Au0161 buu010diavau, kol supratau
Jog tu - svaigsti
O tamsi - per u0161velni

Au0161 pamau010diau, ko tu nedarai
Au0161 pajutau, ko tu nesakai
Au0161 iu0161girdau, kaip tu ru0117ki
Au0161 buu010diavau, kol tu nejutai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *