Issa Rodriguez – Habangbuhay
Genre Pop

LYRIC
Habangbuhay

Ika'y mahalaga
Kung pwede lang ay manatili ka
Dito sa aking tabi

Walang pagmamadali
Kahit ga'no pang kahaba ang gabi

Mahal, alam mo ba?
Nais kong ika'y mapasaya
Wala akong maibigay
Kung 'di aking mga kamay
Yayakapin ka sa habang buhay

'Di ko maipangako
Ang araw at mga bituin
O na ang mga pangarap mo'y aking tutuparin
Ang tanging maaalay ay aking panalangin
Na habang buhay ako'y sa 'yo, ika'y akin

Mahal, pakinggan mo
Itong awitin ko na para lang sa 'yo
Ramdam ko'ng 'yong pagmamahal
Para sa aki'y magtatagal
Kaya ang puso ko sa 'yo'y isusugal

'Di ko maipangako
Ang araw at mga bituin
O na ang mga pangarap mo'y aking tutuparin
Ang tanging maaalay ay aking panalangin
Na habang buhay ako'y sa 'yo, ika'y akin

'Di ko maipangako
Ang araw at mga bituin
O na ang mga pangarap mo'y aking tutuparin
Ngunit ang bawat umaga sabay nating salubungin
Mula sa araw na dinggin
Itong tangi kong panalangin
Na habang buhay ako'y sa 'yo
Bawat umaga ko'y sa 'yo
At habang buhay ako'y sa 'yo, ika'y akin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *