Grad – Santa Barbara

LYRIC
Santa Barbara

Uvod

Ala, gotovi su njoki!
Ala, Mare, pušćaj me sad ti i tvoj obed
Ča ne moren gledat Santa Barbaru

Strofa 1

Se ča danas niman, se san sam storil
Sagde sam vavik hodil, va saken meste bil
Nisan se nikemu rival da bin boji bil
Kada je rabilo delat, ja san raje pil

Strofa 2

Sreća Bog da Mare se je zajubila
Va mane i va moga suseda
Tribala je zibrat zmej nas dva
On je šal navigat pa san ostal ja

Refren

I tako po celi dan niš ne delan, z Maru škercan
A negdi pokle šeste ure gjedan svoj Philips bez piture
O Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara
O Santa Barbara, Santa Barbara, te jubin ja

Strofa 3

Kuliko šoldi ima prokjeti cece
I su našli onega ki napada ženske
Ala, Mare, teci, prnesi žmuj vina
Ne moren se kalmat, jadi me ova đina

Refren

I tako po celi dan niš ne delan, z Maru škercan
A negdi pokle šeste ure gjedan svoj Philips bez piture
O Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara
O Santa Barbara, Santa Barbara, te jubin ja
I tako po celi dan niš ne delan, z Maru škercan
A negdi pokle šeste ure gjedan svoj Philips bez piture
O Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara
O Santa Barbara, Santa Barbara, te jubin ja
O Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara
O Santa Barbara, Santa Barbara, te jubin ja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *