Chorus

Wanna be that man, be that man
Who makes more cash than the richest man
Wanna be that man, be that man
To drop that window of a brand new Benz

'Be kere mollo![mollo
Makhi? A eme jang fela maemo a letsatsi?
'Be kere mollo![mollo
Makhi? A gompieno gao complain ka di tlhabi?
'Be kere mollo![mollo
All the way from big town to kasi
Nou ke shebiwa ke basadi
'Be kere mollo![mollo
On my way goya go meet'a le zali
Mo tseleng ke meet'a ledi bari
'Be kere mollo![mollo]

Verse 1

Koko dumelang!
Ke tshwere lebotha ka tshepa la tsoga
Boloi le jealousy, bo tletse ka kasi nna kecho lefatshe
Go tlhoka di belase, ke jetswe mosadi nou ke jela fatshe
Bathong dumelang hee!
Madume ha fele haese ke kene
Ke tlhaga ke gopotse kasi, parkeng ko botlhe ba kgobang dipatxe
Ke tlhaga ke gopotse kasi, Baks, ga Kgali, Pudimoe ga Krai
Ke tla ke gopotse magogo, ke gopotse ntja tsaka tsao tsuba zolo
Le ba spinang zaka[ey] ba nkopa di R2 pele ga shopo
And after o mozama o tla appreciate ka go botsa gore wena o skhokho
"Wena o ntanga! Ntwana e e kgopo! Wena o bosso yadi bosso!"
Fede ke bari ya kasi
Ke moeka yo o kgatlhang ba bantsi
Fede ke bari ya kasi
Bari ya mmino ye senang le madi
Kasi dumelang!
Gaese ke change'e, kgang ke lebitso
Ekse! Heshe! Ke kene! Botlhe ba kasi ke greet'a ka yizo
Hee kasi dumelang!
Gaese ke change'e, kgang ke lebitso
Botlhe ba kasi ke greet'a ka yizo

Chorus

Wanna be that man, be that man
Who makes more cash than the richest man
Wanna be that man, be that man
To drop that window of a brand new Benz

'Be kere mollo![mollo
Makhi? A eme jang fela maemo a letsatsi?
'Be kere mollo![mollo
Makhi? A gompieno gao complain ka di tlhabi?
'Be kere mollo![mollo
All the way from big town to kasi
Nou ke shebiwa ke basadi
'Be kere mollo![mollo
On my way goya go meet'a le zali
Mo tseleng ke meet'a ledi bari
'Be kere mollo![mollo]

Verse 2

Hello banna hee!
Di kasi ke kene, man life e heavy
Botshelo bo thata my nigga, botshelo bo thata like rekere ya keti
I'm a celeb, ke kene di kasi ba mpatle di photo[hmm
Propaganda propaganda all over Taung ha ba tsebe fokol
Ba re ha ke itsi go bala le bone ba thata la bona ba mpalela
Ba re ka phanda ka phanda ke thola di zaka ka bona ba ngalela
Ba tlhoile di nomoro maar hago kene di ntsizwa ra bona ba sabela
Ha bana di tsebe malaity a, ga ba utlwe maar ha se ke opela ba mamela
Lengapu le lone la ntshwanela[damn
Ba ntwanela[yeah
Ba nshelela
Diaparo le tsone di a ntshwanela
La ele mojwatlo kea kenela, cuz di a ntshwanela
Ha fashion e kene re a fashion'a
Ha spane se tswile re a bereka
Pelo ha e robegile re a e kheneka
Nna ke modimo la nrapela
Le ba nang le zaka ba mphaphela
Di deal tsa kasi kea kganela

Chorus

'Be kere mollo![mollo
Makhi? A eme jang fela maemo a letsatsi?
'Be kere mollo![mollo
Makhi? A gompieno gao complain ka di tlhabi?
'Be kere mollo![mollo
All the way from big town to kasi
Nou ke shebiwa ke basadi
'Be kere mollo![mollo
On my way goya go meet'a le zali
Mo tseleng ke meet'a ledi bari
'Be kere mollo![mollo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *