Fastpoholmen – Villa Chilla
Genre Pop

LYRIC
Villa Chilla

Känner du vinden? Blåser bort alla saker vi inte ser
Känner du vinden? Blåser bort alla saker vi inte ser

Lika för alla, alla borde få den chans som vi lever med
Lika för alla, ja jag fattar inte varför du inte ser

Lyssna på bäcken, den ålar sig snabbt och smider förbi
Hoppas på tecken, får du vet jag det är dags att jag hoppar i

Lika för alla, alla borde få den chans som vi lever med
Lika för alla, ja jag fattar inte varför du inte ser

Whoah whoah whoah whooo, ja jag fattar inte varför du inte ser
Whoah whoah whoah whooo, ja jag fattar inte varför du inte ser

När det slutar kommer bilden förgå
Minnen försvinner, dagarna går

Ser inte människan som den beses
Nätter försvinner, dagarna med

Vet att vi letar, vet vi vill se
Vägen som vi följer vem följer med?

Rytmerna som följer oss när vi går
Sångerna vi sjunger för att förstå
Släng allt jag har, naken med bar
Själv få lov att styra vad jag vill va'
Vet det är svårt fast det är vad jag ska
Det här får lov att va' min sista parad

Släng allt jag har, naken med bar
Själv få lov att styra vad jag vill va'
Vet det är svårt fast det är vad jag ska
Det här får lov att va' min sista parad

Känner du vinden? Blåser bort alla saker vi inte ser
Känner du vinden? Blåser bort alla saker vi inte ser

Lika för alla, alla borde få den chans som vi lever med
Lika för alla, ja jag fattar inte varför du inte ser

Lyssna på bäcken, den ålar sig snabbt och smider förbi
Hoppas på tecken, får du vet jag det är dags att jag hoppar i

Lika för alla, alla borde få den chans som vi lever med
Lika för alla, ja jag fattar inte varför du inte ser


Whoah whoah whoah whooo, ja jag fattar inte varför du inte ser
Whoah whoah whoah whooo, ja jag fattar inte varför du inte ser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *