Evill D ZAYGE – Saare Malle (Sinhala )
Genre Hip Hop, Meme Rap, Rap

LYRIC
Saare Malle (Sinhala )

Hook :
නැගිටපන් ඩෝ ආවා සාරේ අරන් මෙහේ මල්ලෙ
ඇවිදලා බං හති උබ එක්ක එදා වැල්ලෙ
පහට එක දාලා දෙන්නෙ අපි සුවද මලෙන්
එගොඩ උනු එවුන් තමයි අපිත් ගමේ ඇලෙන්

පත්තරේ බැලු කෑලී ලඟ පෙනකොට බොක
වැදුනොත් බඩු තමයි දෝරේ ගලන් යන්නෙ සැප
මීටරේ කටු කැඩුනත් කෙලින් දුවන්නෙ කඳ
ඇරලා ඇද, හුරුයි අතේ ආවත් කර ගැට

1st rap :
රගන නරි නාවලා ගන්නෙ දීලා කිරි පැනි එක්ක ටොපී
අද සාදේ මගේ ගේ මීදුල මැදින්
කොල්ලන්ට මේවා ආතල් සැප නාඩි බර කරලා මං ජාති
ග්‍රහා දෝස දුරු කරා හෙල රැපෙන්

කරන්න බැරි දේ කියලා නෑ ඩෝ මම ඉන්නෙ වගේ බඹරා
අදින්නේ මලේන් රොන් එක්ක සැරෙන්
ගැස්සිලා කෙල්ලො ඇහැරිලා pick up වෙන්නෙ Bouns
මගේ Flow එක උන්ට සැප කනේ තියන් එන්නෙ

රැප තමයි ඩෝ ආලේ බහුතරේ ගැම්මට ගස්සලා ගමු කතිරේ
රස නහර පිනවන ජන බල වෙිගේ
බැස්සා ගේමට හැදිලා ම⁣ට රෝගේ මචං හිතේ නැනෙ සොකේ
හොද කරන්න බෑලූ වෙද්දු ආවත් එරොප්පෙන්
වෙඩිල්ල වගේ ගලං එන්නෙ වදන් උන්ඩ පතුරං
මුලට මැදට දාලා ගනිං bro රස මරු නං
පතරං කවි ඔනෙ නෑනේ මේවා කෙටි සටහන්
වරං අරං මං තැන බලා ගැහුවා ඩෝ රැප් තොරන්

Hook :
නැගිටපන් ඩෝ ආවා සාරේ අරන් මෙහේ මල්ලෙ
ඇවිදලා බං හති උබ එක්ක එදා වැල්ලෙ
පහට එක දාලා දෙන්නෙ අපි සුවද මලෙන්
එගොඩ උනු එවුන් තමයි අපිත් ගමේ ඇලෙන්

පත්තරේ බැලු කෑලී ලඟ පෙනකොට බොක
වැදුනොත් බඩු තමයි දෝරේ ගලන් යන්නෙ සැප
මීටරේ කටු වැඩ නැතත් කෙලින් යන්නෙ කඳ
ඇරලා ඇද, හුරුයි අතේ ආවත් කර ගැට

2nd Rap :
සමාන නෑ බං මිරි දියත් එක්ක කර දියයි
කොච්චර ආතල් දැම්මත් අවසානේ මර බියයි
කරුවලෙ මං ගියොත් මගේ පාර් බොරු
වලවල් කපලා වැටෙනකං දින ගැන්න හැත්ත ගොඩයි

වරද්ද ගත්ත පොට හරි ගස්සං යාලු වරෙන් ආයේ ගොඩ
කැරැටිටු වෙන්න එපා රටිටු හිනස්සන
වැඩක්නැ රජ උනත් අද හෙට උබ මම
කුඩු නං card දෙන්න ගිහින් රෙදි ඉල්ලෙ වත
අ⁣ටුවා ටීකා ලීවා වගේ කට පාඩං රැප් පොතේ පි⁣⁣ටු
මුල මතක් කරන්න එපා අඩො මට
සක්‍රයත් පිරිදි බං අපෙ ගෑනු නටවද්දි උන්ගේ
උපතින්ම ඇග පුරා ගෙන ආපු මොල

හැටට හැහේ පාගලා ලෑල්ලට අපි දෙන Punch එක්ක Ryme
තරමට ගින්දර වදන් නලියන කටෙන් ආවොත් Sorry No Fyne
පට්ටං අට වගේ හොටු කෑලි දැක්කම බඩු Line
ඇදේට ගැහුවත් හයේ පාර වැදිලා පැන්නෙ Bowndry Line

Hook :
නැගිටපන් ඩෝ ආවා සාරේ අරන් මෙහේ මල්ලෙ
ඇවිදලා බං හති උබ එක්ක එදා වැල්ලෙ
පහට එක දාලා දෙන්නෙ අපි සුවද මලෙන්
එගොඩ උනු එවුන් තමයි අපිත් ගමේ ඇලෙන්

පත්තරේ බැලු කෑලී ලඟ පෙනකොට බොක
වැදුනොත් බඩු තමයි දෝරේ ගලන් යන්නෙ සැප
මීටරේ කටු වැඩ නැතත් කෙලින් යන්නෙ කඳ
ඇරලා ඇද, හුරුයි අතේ ආවත් කර ගැට

3rd rap :
කතාව කාටත් booring එකම තැටිය දෙපැත්ත දානවාට
So High Feeling හඳට යාර තියලා අදින දාට
නෑ කාරි වන්ඩි පැද්දත් ආවා බස් එකේම
කියපන් නැගලා දවසක් උඩට ගිහන් තරුත් පායලාද
කාරකාරේ බැදන් රැප මගේ මනමාලී
බරබාගේ ඇදන් ආවත් වෙයන් නිහතමානි
ඇති ආයෙි උබෙ බොරු බයිලා සඳ මාලී
මලට දෙයියො කියලා කෙලේලො වැන්දේ අහලා Bob marliy

කැරකෙන්න ගහන්නං මම වැල්ලෙ හිටගෙන බඹරේ
ඇති වෙන දාට කවිරුත් දාන, සීල, බාවනාවේ
කලාවේ ගෙම්බො පිරිලා හැන්ගි හැන්ගි සද්දේ දානවානේ
වත්ත පහල වාඩියේ Set උනාම රෑ⁣ට ජෝගි පාරේ

අකාලේ පැහුන හිසකෙේ වගේ ඩො නෙවෙයි මේ රටාව Boss
අපි තම්බපන්නි කලු කැරැටිටු කැවේ කොස් පොලොස්
එකෙන්ම අල්ලන්නෙ ගැම්මට නුවර උඩට තියලා මැරන්න Browzz
මේ Evill ලා ඇවිල්ලා කියලා රගන්නැ කරලා පෙන්නුවොත් !!

Hook :
නැගිටපන් ඩෝ ආවා සාරේ අරන් මෙහේ මල්ලෙ
ඇවිදලා බං හති උබ එක්ක එදා වැල්ලෙ
පහට එක දාලා දෙන්නෙ අපි සුවද මලෙන්
එගොඩ උනු එවුන් තමයි අපිත් ගමේ ඇලෙන්

පත්තරේ බැලු කෑලී ලඟ පෙනකොට බොක
වැදුනොත් බඩු තමයි දෝරේ ගලන් යන්නෙ සැප
මීටරේ කටු වැඩ නැතත් කෙලින් යන්නෙ කඳ
ඇරලා ඇද, හුරුයි අතේ ආවත් කර ගැට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *