2f1af64d8f711f26ef1a687b99dc1edf.1000x1000x1
17 views

Em Cần Một Người Quan Tâm lyrics

Album

Bài Hát Tiền Gì

Lyrics Genre

Language

Vietnamese

Released to

August 13, 2020

Em Cần Một Người Quan Tâm lyrics

LIZ:
Ngày hôm nay cớ sao em buồn thứ anh chưa một lần hỏi
Ngại rằng sẽ khiến anh phiền lòng nên em cũng chẳng nói
Nhiều khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần
Em chẳng cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm

Lạc bước giữa đám đông (lạc bước giữa đám đông)
Chẳng còn ai chung bước
Thật sự em chẳng hiểu ý nghĩa của ai sẽ xin lỗi trước

Hook LIZ:
Những điều em đã nghĩ
Thật sự không như ý
Nhưng thứ anh quan tâm lúc này, chẳng phải em

Chorus LIZ:
Ngày hôm nay cớ sao em buồn thứ anh chưa một lần hỏi
Ngại rằng sẽ khiến anh phiền lòng nên em cũng chẳng nói

Nhiều khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần
Em chẳng cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm

Trịnh Thăng Bình:
Em ơi quan tâm thế nào là vừa lòng
Em ơi yêu nhau thế nào là một lòng
Em hãy chỉ ra vấn đề dù dài dòng
Có thể cho anh biết không

Anh đang lo toan mỏi mệt vì cuộc sống
Anh nghĩ hôm nay anh cần một khoảng trống
Ta nên chia tay để tìm người hằng mong
Có phải không?

LIZ Bridge:
Thời gian qua có lẽ em rất buồn
Thứ em hằng quan tâm chỉ là tình yêu

Thời gian có lẽ em rất phiền
Thế em chọn ra đi cho người bình yên

Chorus LIZ:
Ngày hôm nay cớ sao em buồn thứ anh chưa một lần hỏi
Ngại rằng sẽ khiến anh phiền lòng nên em cũng chẳng nói
Nhiều khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần (cho em bất cần)
Em chẳng cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm

Thời gian qua em cảm ơn anh nhiều (cảm ơn anh nhiều)
Đã chịu đựng em khi mình còn yêu
Thời gian qua có lẽ em rất phiền
Thế em chọn ra đi cho người bình yên

Outro LIZ:
Nhiều khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần
Em chẳng cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm

Liz Kim Cương – Em Cần Một Người Quan Tâm

Some videos may be incorrect, apologies if this is the case, we are improving so that this does not happen in the future.

See Videoclip
Leave a comment
You have a maximum of 250 characters
0 Comments

No comments, you can be the first