متن آهنگ بنفش از جیدال و مَدگل

مقدمهجیدال

Don't make any noise when the music’s playing
I don't like any noise when the music's playing

لباس تو تو تن من، لباس من تو تن تو
چند ساله که گره خورده
یه گره کور روحم به تو
جای ناخونت رو تن من
جای دست من رو تن تو
چند ماهه که برگشتی بازم عادت کردم به بودن تو

همخوانمدگل

من میدونم بات میمونم
عشق تو شد رنگ خونم
دنیام بنفش
روزام گذشت
تو سرخ و آبی مثل سرابی
مست و یاغی
تو ساقی
جامم دست تو
چرا بی تابی

قسمت 1جیدال

تو دنبال راز آفرینشی
من پی این که تن تو رو آفریده کی
یه خدای پُرِ با سلیقگی
کِی میتونستی بیشتر از این خواستنی بشی
قرص ماهمی ببین تو این شب دیرین
تلخه لیوانو لبت شیرین
هم خوب و هم بدش دیدیم
این دنیارو باهم تا تهش میریم

همخوانمدگل

من میدونم بات میمونم
عشق تو شد رنگ خونم
دنیام بنفش
روزام گذشت
تو سرخ و آبی مثل سرابی
مست و یاغی
تو ساقی
جامم دست تو
چرا بی تابی

[یه بار دیگه بریم]

قسمت 2جیدال

1, 2, 3, 4
خواستنی تر میای تو به نظرم
وقتی پاهاتو حلقه کردی دور کمرم
چشاتو وا میکنی تو که بغل من
از رگ نزدیک تری تو به گردنم
روحت انگاری بهم وصله
حتی نگاهت چش سبزت
چطوری حسم بهت کم شه
وقتی با تو این جهنم بهشتمه
همه بزارن برن میمونه شک نی
منو دوست داره چون تو دلم میدونه ترس نیست
دنبال یه دیوونه عین خودشو
و تو این شهر از من دیوونه تر نیست

پل:جیدال و مدگل

من و تو گرفتاریم به این قفس
این قفس که موندیم توش هر دو از قصد
این قفس که بهتر از آزادیه
بم میگه قول بده تو نشی عوض

من و تو گرفتاریم به این قفس
این قفس که موندیم توش هر دو از قصد
این قفس که بهتر از آزادیه
بم میگه قول بده تو نشی عوض

همخوانمدگل

من میدونم بات میمونم
عشق تو شد رنگ خونم
دنیام بنفش
روزام گذشت
تو سرخ و آبی مثل سرابی
مست و یاغی
تو ساقی
جامم دست تو
چرا بی تابی

پایانیمدگل

چرا بی تابی
چرا بی تابی
چرا بی تابی
چرا

Don’t make any noise when the music's playing
I don't like any noise when the music's playing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *