Bəd – Yuxu
Genre Rock

LYRIC
Bəd

Cəfanı çəkmə sən, gəl çıxma özündən
Yalandan coşma sən, uzaq dur gözümdən
Hərgah aramızda yoxdur ədavət
Elə bədsən bəd, bədsən bəd

Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd
Bəd
[Uuuh]

Cəfanı çəkmə sən, gəl çıxma özündən
Yalandan coşma sən, uzaq dur gözümdən
Hərgah aramızda yoxdur ədavət
Elə bədsən bəd, bədsən

Acından ölənlər nə çoxdur dünyada
Yıxmısan çox evlər, heç salmırsan yada
Hərgah aramızda yoxdur ədavət
Elə bədsən bəd, bədsən bəd

Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd
Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd

Sənin sözlərinin yoxdur hikməti
Çox da baş sındırma, çəkmə bu zəhməti
Hərgah aramızda yoxdur ədavət
Elə bədsən bəd, bədsən bəd

Tutular bir zaman başı yalanların
Yu murdar tək səs-küy salanların
Hərgah aramızda yoxdur ədavət
Elə bədsən bəd, bədsən

Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd
Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd

solo

Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd
Nə qüssə bilirsən, nə də ki dərd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *