Nur C C9 99f C9 99rli
Nur Cəfərli

30 lyrics
Lyrics
05109b08ae8d8871406c41c7963f8115.1000x1000x1
Oyun (English Translation)
05109b08ae8d8871406c41c7963f8115.1000x1000x1
Oyun
5b353d5313fdcc1226d778fae6ae3658.1000x1000x1
Qurbandır Sənə (English Translation)
5b353d5313fdcc1226d778fae6ae3658.1000x1000x1
Qurbandır Sənə
0aa23f8ecc51ce568781276461cf8128.1000x1000x1
Geri Gəl (English Translation)
0aa23f8ecc51ce568781276461cf8128.1000x1000x1
Geri Gəl
728c7ddd2ea848f0a1ff85e12556216b.1000x1000x1
Həyat (English Translation)
728c7ddd2ea848f0a1ff85e12556216b.1000x1000x1
Həyat
C0c4db6c935ee03b9fc71123a6206169.1000x1000x1
Bu Qədər Olmaz (English Translation)
C0c4db6c935ee03b9fc71123a6206169.1000x1000x1
Bu Qədər Olmaz
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Ağlasığmaz (English Translation)
B869dd8650554d270e908294ca2e4dca.1000x1000x1
Ağlasığmaz
Ba7e1cbe147314f6de6a99d8a3df531f.1000x1000x1
Yalansan (English Translation)
Ba7e1cbe147314f6de6a99d8a3df531f.1000x1000x1
Yalansan
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Qadınam (English Translation)
132638e4950258e044b1984c4bb1c42d.1000x1000x1
Qadınam
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Görüşərik (English Translation)
C0302c44e1798845f7054ccc67669ac3.1000x1000x1
Görüşərik
6699a73f8c555b8a6d37847d1f99e008.1000x1000x1
Əsgər Balam (English Translation)
6699a73f8c555b8a6d37847d1f99e008.1000x1000x1
Əsgər Balam
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Lazım Deyilsən (English Translation)
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Lazım Deyilsən
63587ac95b838ef1524594cccfef2000.1000x1000x1
Səssiz Rejim (English Translation)
63587ac95b838ef1524594cccfef2000.1000x1000x1
Səssiz Rejim
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Yorma (English Translation)
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Yorma
549c6c8a4034373b99cfa94716676cbd.719x719x1
Bağlanıram (English Translation)
15783db96f285834a719683895c0819b.1000x1000x1
Bağlanıram
Cb93c53c1d21956a726978c324eec2c6.1000x1000x1
Eşq (English Translation)
Cb93c53c1d21956a726978c324eec2c6.1000x1000x1
Eşq