N C9 99 Bas Verir Dunyada Anar Nagilbaz

Nə Baş Verir Dünyada lyrics

Lyrics Genre

Released to

May 30, 2023

Nə Baş Verir Dünyada lyrics

[Giriş]
Nə baş verir? Nə baş verir?
Nə baş verir? Nə baş verir?
Nə baş verir? Nə baş verir?
Nə baş verir? Nə baş verir?

[Bənd 1]
Gələcək, gedəcək, bitəcək, qalacaq
Kimə lazım olacaq bu var, bu dövlət?
Dinəcək, biləcək, itəcək, qalacaq
Nəyə lazım olacaq bu şeir, bu söhbət?

Gələcək, gedəcək, bitəcək, qalacaq
Kimə lazım olacaq bu var, bu dövlət?
Dinəcək, biləcək, itəcək, qalacaq
Nəyə lazım olacaq bu şeir, bu söhbət?

Bir-birin qanını içməyə hazır insanlar
Nazirə hazır, hazıra nazir insanlar
Bir-birin qanını içməyə hazır insanlar
Nazirə hazır, hazıra nazir insanlar

[Nəqərat]
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir bu dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir?
Nə baş verir? Nə baş verir?

[Bənd 2]
Həyat yolu gedər-gəlməz
Adam oğlu gəldi-gedər
Köpək oğlu qədirbilməz
Pulu oldu, dərdi bitər, səri bitər
Şəri bitməz
Hara getsə, gedər-gəlməz

İnsan qapı tikdi
Pulun yox, bağlı qapı
Pulun var, açıq qapı
Köhnə iynəyə təzə sapı
Tax ki, taxasan
Sök ki, tikəsən sökə-sökə
Dağıla-dağıla qalıb dünya

Quruculuq köhnə xülya
Tək-tükə qismət, bizə gəlməz
Bu gedər-gəlməz düzəlməz
Gedər-gəlməz

[Nəqərat]
Nə baş verir? Nə baş verir dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir dünyada?
Nə baş verir? Nə baş verir dünyada?
[Çıxış]
Gələcək, gedəcək, bitəcək, qalacaq
Kimə lazım olacaq bu var, bu dövlət?
Dinəcək, biləcək, itəcək, qalacaq
Nəyə lazım olacaq bu şeir, bu söhbət?

Gələcək, gedəcək, bitəcək, qalacaq
Kimə lazım olacaq bu var, bu dövlət?
Dinəcək, biləcək, itəcək, qalacaq
Nəyə lazım olacaq bu şeir, bu söhbət?

Nə baş verir? Nə baş verir?
Nə baş verir? Nə baş verir?