M C9 99nim N C9 99 Vecim C9 99 Anar Nagilbaz

Mənim Nə Vecimə lyrics

Lyrics Genre

Released to

May 30, 2023

Mənim Nə Vecimə lyrics

[Giriş]
Ya səbir elə, səbrə gəl
Ya səbir elə qəbrə qədər
Elə-belə keçər ömür-gün hədər
Nə qədər olar, nə qədər?

[Bənd 1]
Yığır gün orta
Durur acından günorta
Get özünü elətdir sığorta
Getmə “çort”a, həyata gəlmişik “kurort”a

Qoy məni güllələsinlər, kül eləsinlər
Qəşəng qızlar məni dil eləsinlər
Sirr eləsinlər zaman-zaman, aman
Bu zaman onsuz da fanidir yaman

Kaman, çal kaman
Tar-kaman, bəlkə hardasa var aman
Ay adam, dərinə təpərlər saman
Bu dövran duman-duman, tək ehtiyatdadır güman

İş gör, üç gör, beş gör, on beş gör
Sözün qısası, adam ol, iş gör

[Nəqərat]
Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Alə, çoxu yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?
[Bənd 2]
Bu mənə, bu mənə, çörək mənə, su mənə
Tfu sənə
Millət kar idi, millət kor idi
Həyat zor idi, yemək bol idi

Yağ, bal, şor idi, gündə toy idi
Doyhadoy idi, qoyhaqoy idi
Ay hay-huy idi, yorhayor idi
Sevgi var idi, inam var idi

Hörmət var idi, nələr var idi
Nələr yox idi, hamı kor idi
Hamı tox idi, həyat zor idi
Kasıb “nol” idi, yemək bol idi

Gündə toy idi, qoyhaqoy idi
Bu mənə, bu mənə
Çörək mənə, su mənə
Tfu sənə

[Nəqərat]
Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Alə, çoxu yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?
Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Alə, çoxu yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə? (həri)

Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Alə, çoxu yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?

[Keçid]
Mənim nə vecimə?
Millət kül olar, yadlara qul olar
Mənimçün pul olar mənim nə vecimə?
Alə, mənim nə vecimə?

[Nəqərat]
Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Alə, çoxu yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?

Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Çox yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?
Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Çox yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?

Camaat yalavac, yada möhtac
Mənim nə vecimə?
Alə, çox yatır, qorxudan oyanır ac
Mənim nə vecimə?

Mənim nə vecimə?
Mənim nə vecimə?
Mənim nə vecimə?
Mənim nə vecimə?