Hec Kimi Xosb C9 99xt Olmaga Qoymaram Anar Nagilbaz

Heç Kimi Xoşbəxt Olmağa Qoymaram lyrics

Lyrics Genre

Released to

May 30, 2023

Heç Kimi Xoşbəxt Olmağa Qoymaram lyrics

[Nəqərat]
Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

[Bənd 1]
Uşaq idim, yağı gördüm, şoru gördüm
Balı gördüm, sovet dağıldı, dalı gördüm
Koru gördüm, karı gördüm
Dünən gecə yuxuda darı gördüm

Darını satdım quşa, quş mənə qanad verdi
Qanadlandım uçmağa, haqq qapısını açmağa
Qapıçı darğa doğur, camaat orda oturur
Haqq nahaqa boy tutur, nahaq haqqa hoy tutur

Uşaq idim, düzünü gördüm, yüzünü gördüm
Dedim, haqq istəyirəm olum
Böyüdüm, yaşa gəldim, daşa dəydim
Bildim, nahaq istəyirəm olum
İndi bilmirəm heç, ya ölüm, ya olum
Nədir yolum? Həvəssizlik basıb, giclik basıb
Mərdlik basıb, namərdlik basıb
Kiminin boynunu piy basıb

Kasıbı-kusubu səssizlik basıb, bizi iy basıb
Uşaq idim, düzünü gördüm, yüzünü gördüm
Dedim, haqq istəyirəm olum

[Nəqərat]
Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

[Bənd 2]
Adamlar indi cindirlər, bidindirlər, özləri dindilər
Dindirmə cini, özü dindirər
Bugünkü adamlar cırılmalı, qırılmalı, vurulmalı
Yox olmalı, yenidən anadan doğulmalı
Bu nə söyüş deyil, nə qarğış
Şairin sözünə alqış
Bu gün şərəf gətirmir şöhrəti
Bu gün həyasızlıq boğur dincliyi
Bu gün bicliklə elə dövləti
Ki, dövlətlə elə gicliyi

Bu gün heç kim heç kimi sınamasın
Heç kim də heç kimi qınamasın
Aman həmən aman edir amana
Yaman elə yaman edər yamanı

Nə ata oğluyla, nə oğlu onunla yol gedə bilir
Nə ana balayla, nə bala anayla yol gedə bilir

[Nəqərat]
Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”
Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki, xoşbəxt olmasam
Heç kimi xoşbəxt olmağa qoymaram
Bəxtəbəxt olmasa doymaram
Bəxt olmasa, “mama”

Mən bir şərəfsizəm ki...