AFTERSAT – Terra C'Accide

LYRIC
Terra C'Accide

Terra c’accide
Te ‘ncanta e ‘ncatena
E si vulasse guardannat’ ‘a ciel’
Dint’ ‘e culur’ tra i vicol’ scur’
Vulasse p’ ‘o mare
Sentenn’ l’addore

Ca te ‘mbriac’
E nun ‘o saje chiù
Si ‘o ben’ è male
Si ‘o mal’ è ben’
Nun ‘o saje chiù
Vulann’ p’ ‘e cap’
Alluccass’ “Si bell’”
Faje paura p’ ‘o fuoc’
Ca tien’ ‘nguorp’
Nun ‘o capisc’ ca me faje male?
E aggio fujì dint’ a ‘n’atu ciel’

Ca te ‘mbriac’
E nun ‘o saje chiù
Si ‘o ben’ è male
Si ‘o mal’ è ben’
Nun ‘o saje chiù

Ciel’ luntan’
Nun si ‘o ciel’ mio
Cu cavec’ e muorz’
Tu me ne cacc’
Sfuttut’ e sfruttat’
Fors’ ‘a colp’ è ‘a mia
Ca nun t’ astregn’
Nun te vas’ ‘sta faccia

Ma mе ‘mbriac’
Nun sacc’ chiù
Si ‘o ben’ è male
Si ‘o mal’ è ben’
Nun sacc’ chiù
Chiud’ ‘sti braccia
Astrignеm’ a te
Figl’ ‘e ‘stu ciel’
Ca port’ dint’ ‘o cor’
Semp’ cu me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *