ورس یک – سزاوار

رنگ تنم آبی و سفید و زرد

رو هوا میچرخم دور کره‌ی آتیش با نظم

آدمای توو دلمم نمیشن موندگار

بی شبهه در آخر همشون محکومن به مرگ

من زمینم توو دل آسمون راسخ و صاف

سومین سیاره از سیارات منظومه

مساحتم به اندازه ی اقیانوس و تپه هاس

مخلوخ خالقی ام که خالی از مضمومه

کنار این همه وفور من متقاعدم

با قدرت زیاد ، نور و انرژی متقابلم

میچرخم دور خودم تا همیشه حاضرم

از فکرش اومدم بیرون گشتم دنبال خالقم

در آخر خودمم نباشم مونده اثرم

با اینکه کبودیه هنوز رو صورتِ مسئلم

باشه یه یادگاری ازم بعد این عالم خیالی

شاید همه ی خاطره ها پرید از سرم

ما جاری ایم روانه میشیم به سمت رود

خونه های گِلی که از یادمون رفته بود

شاید یه روزی برگردیم به دنیای اصلیمون

همه ی اتفاقای اطرافم مثلا

مهم نیست چیه آئینم و چیه مذهبم

یه روزی بر میگردم به حقیقتم به اولم

من از طرف حق شدم خلق

تا بزنم قدم به سمت چیزی که بخاطرش به دنیا اومدم

من جلوی ظاهر دروغیت معذبم

برای پذیرفتن حرفات مرددم

واسه ی خوردن تلنگرت معطلم

پس حق بده اگه یاد گرفتم کسی رو جا ندم دورم

ورس دو – رفیق

رسیدم به کمال به کمال ناباوری

که قلب آدما مرده توو سرزمین شمشیرای آهنی

توو شرق با تمرکز ذهن

میشکم میون ابرای آبی لایی

توو رعد برق فکرم طبیعت میپاچه جوری که

میره دیدن درختای کویری یه ماهی

بالاخره میرسم یه جایی

توو جاده های آینده یا کوچه های تاریخ

حرکت ابرا جالبن

فرداهای خوب میرسن ولی بعد فرداهای بد

طنابِ دار من از تک درخت خاطرم به نخ رسید

ولی از میون همه مها واضحم آره مرد

به کوها میگم که بگن آبی تر

بشن آسمونای خالی از پرنده ها

من آتیشم درخشش روح معنوی که میده به سلیمان قالی

قرض رفیق خمره های پاتیلم که فهمیدم

از جنگ درون همیشه به شکوفایی راهی هست

هنوز باخدام عوض نکردم ساقیمم که

چشای ما صحنست و منظومه ها بازیگر

اگه دنیا سالیانه این کره یه ثانیه است

الهی عفو بین روح من با دنیا همیشه حجابی هست

یه جایی درس میدم یه جایی مشق

که با دوبال تتو روی تن نمیشه جایی رفت

قسم به چشای کویر ما که گاهی اشکه

زخم روی سینمو نمیدم مدالی نصب شه

یه جایی میوفتی از آسمون یه جایی از چشم

خاکی ام اگه می پذیری خاکمو با سنگش

قسم به خدایی که حرفامو به سنجش

میذاره دست میبرم بالا میزنه به قدش

از ترس راه من میوفتن جاده ها به لغزش

زنده های جنگ میکنن پیروزی رو وصفش

تلخی مسیرو بچش میرسی به شهدش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *